Insentif Kerajaan FREE RM1000 sekarang! FREE RM1000 ! Wow! Whatsapp 0134555888 sekarang!

Teknik Switching Dana dalam Skim Persaraan Pencen Swasta PRS

Teknik Switching Dana PRS

Penukaran (switching) / Pemindahan (transfer) dana

Penukaran berlaku apabila seseorang ahli memohon untuk menukar daripada dana PRS yang sedia ada kepada dana PRS yang lain di bawah Penyedia PRS yang sama.

Pemindahan berlaku apabila seseorang ahli memohon untuk memindahkan carumannya ke dalam dana PRS yang sedia ada ke dalam dana bagi skim PRS yang lain di bawah Penyedia PRS yang lain.

switching dan fund unit trust malaysia
teknik switching dana unit trust untuk elakkan kejatuhan berterusan


Ahli-ahli dibenarkan untuk menukar dana dalam skim atau memindahkan faedah terkumpul kepada Penyedia PRS yang lain. Ini tertakluk kepada terma dan syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen penzahiran skim tersebut. Sila baca dokumen penzahiran skim sebelum membuat keputusan untuk membuat penukaran  atau pemindahan. Jika anda tidak mempunyai salinan dokumen penzahiran , sila hubungi Penyedia PRS anda.

Pemindahan (transfer) dana hanya boleh dibuat selepas tahun pertama mencarum ke dalam PRS, bermula dari tarikh caruman yang pertama:

Syarat-syarat untuk pemindahan dana:

 • Pemindahan  boleh dilakukan sekiranya unit yang ada mencukupi untuk dipindahkan selepas menolak yuran dan caj pemindahan.
 • Amaun bersih yang akan dipindahkan perlu memenuhi keperluan minimum caruman Penyedia yang akan menerima  pemindahan tersebut
 • Permohonan pemindahan hanya boleh dibuat sekali dalam tahun kalendar (tiada sebarang pemindahan dilakukan dalam tahun kalendar tersebut)
 • Ahli-ahli dibenarkan membuat pemindahan dan ianya terhad kepada satu dana sahaja. Setiap permintaan pemindahan hanya dapat dilakukan antara dua Penyedia PRS yang mesti melibatkan pemindahan satu atau lebih dana daripada Penyedia yang sedia ada  kepada satu atau lebih dana daripada Penyedia yang akan menerima pindahan tersebut. Memisahkan dana dari dana tunggal kepada dua atau lebih dana tidak dibenarkan dalam proses pemindahan.

Pemindahan penuh/separa

Ahli dapat membuat pemindahan penuh atau separa daripada satu atau lebih dana yang dikendalikan oleh Penyedia yang sedia ada. Ahli perlu mendapat borang pemindahan dan borang yang berkenaan dari Penyedia yang sedia ada. Permohonan untuk pemindahan mestilah dibuat dalam unit.

Ahli tidak perlu menunjukkan pecahan bilangan unit yang akan dipindahkan dari sub-akaun A dan sub-akaun B.

Peruntukan unit antara sub-akaun A dan sub-akaun B akan dilakukan berdasarkan nisbah 70-30, iaitu 70% daripada unit tersebut akan ditebus dari dana sub-akaun A yang sedia ada dan diperuntukkan kepada dana sub-akaun A yang baru,  dan 30% daripada unit tersebut akan ditebus dari dana sub-akaun B yang sedia ada dan diperuntukkan kepada dana sub-akaun B yang baru.

Sekiranya unit di dalam dana sub-akaun B tidak mencukupi untuk melaksanakan pemindahan mengikut nisbah 70-30, Penyedia yang baru dibenarkan untuk menebus baki unit dari dana sub-akaun A yang sedia ada untuk memenuhi permintaan pemindahan dan memindahkan jumlah itu untuk membeli unit untuk dana sub-akaun A yang baru.

Yuran dan Caj

Untuk mengetahui yuran dan caj yang dikenakan untuk transaksi penukaran dan pemindahan, sila rujuk ke laman Penyedia PRS, di bawah pautan Yuran dan Caj. Yuran Penyedia yang sedia ada termasuk yuran pemindahan dan caj penebusan. Jumlah ini perlu ditolak daripada sub-akaun A yang sedia ada.

Bagi pemindahan dari satu atau lebih dana, yuran pemindahan Pemindah Penyedia hendaklah dibahagikan sama rata berdasarkan jumlah dana. Contohnya, jika terdapat permintaan pemindahan daripada dua dana, yuran pemindahan sebanyak RM50 akan dikenakan RM25 bagi setiap dana.

Terma dan Syarat

Ahli dinasihatkan membaca termadan syarat-syarat di belakang Borang Pemindahan. Perubahan harga boleh terjadi dalam proses pemindahan kerana ia melibatkan penebusan unit dan pewujudan unit oleh Penyedia yang berbeza. Dalam tempoh ini, harga dana mungkin berubah disebabkan pergerakan pasaran.

Kelayakan

Syarat-syarat untuk pemindahan dana antara Penyedia PRS boleh didapati dalam Panduan PRS, Fasal 11,87-11,89
 • Pemindahan dari satu Penyedia PRS dibenarkan sekali dalam tahun kalendar yang sama
 • Pemindahan pertama dibuat selepas satu tahun daripada caruman pertama kepada mana-mana dana di bawah mana-mana skim yang diuruskan oleh Penyedia yang sedia ada
 • Tiada pemindahan terlebih dahulu dengan Penyedia yang sedia ada dalam tahun kalendar tersebut
 • Terdapat unit yang mencukupi dalam dana yang dipilih oleh ahli untuk pemindahan
 • Hasil daripada pembatalan unit dalam sub-akaun A (sama ada dari satu atau pelbagai dana) yang diuruskan oleh Penyedia yang sedia adamesti digunakan untuk mewujudkan unit dalam sub-akaun A satu atau pelbagai dana yang diuruskan oleh Penyedia yang baru. Begitu juga hasil daripada pembatalan sub-akaun B (sama ada dari satu atau pelbagai dana) yang diuruskan oleh Penyedia yang sedia ada mesti digunakan untuk mewujudkan unit dalam sub-akaun B satu atau dana berganda diuruskan oleh Penyedia yang baru.
 • Setiap permintaan pemindahan hanya boleh dilakukan antara dua Penyedia PRS yang mesti melibatkan pemindahan satu atau lebih banyak dana daripada Penyedia yang sedia ada kepada satu atau lebih dana PembekalPenyedia yang baru; dan
 • Jumlah dana tertentu dipilih untuk pemindahan hendaklah dipindahkan ke satu (1) dana
Berkenaan dengan (d) di atas, selepas penukaran unit kepada Ringgit, jumlah untuk pemindahan mesti memenuhi syarat-syarat berikut;
 • Jumlah yang mencukupi bagi pemindahan selepas pemotongan caj yuran pemindahan / penebusan, jika berkenaan; dan
 • Memenuhi keperluan caruman minimum Penyedia yang baru.
Penyedia PRS perlu melaporkan kepada PPA sekiranya terdapat sebarang semakan keperluan caruman minimum.

Penyedia yang sedia ada juga boleh menolak permintaan pemindahan jika tandatangan pemohon pada Borang Pemindahan (TF) tidak sepadan dengan rekod Penyedia yang baru.

* Jika anda melabur dengan saya, Insya Allah saya akan jaga pelaburan anda dan proses switching akan dilakukan setelah analisis nilai mata pergerakan saham terkini dilakukan. Anda akan dihubungi sebelum switching dilaksanakan. 
* Teknik switching WAJIB dilakukan semasa ekonomi jatuh dan mengekalkan corak pelaburan kepada mode bertahan, dan apabila ekonomi sudah mulai pulih, kita akan switch semula kepada mode pelaburan agresif untuk keuntungan maksimum.

Jika Anda SERIUS nak mulakan Tabung Dana Persaraan  anda(Skim Persaraan Swasta),
KLIK SEGERA Link Whatsapp melalui view telefon <DIRECT WHATSAPP FAIRUZRAMLI>

 
Untuk lebih Tips Terkini, Sila LIKE Page FB Saya https://www.facebook.com/skimpersaraanswasta


* Semua maklumat dan kiraan adalah ilustrasi semata-mata dari saya dan tidak mewakili mana-mana bank. Anda dinasihatkan menggunakan maklumat di atas sebagai panduan am sahaja. Maklumat seperti caj-caj, capital gain, NAV, dividen, compounding, dan lain-lain, adalah anggaran sahaja. Sila hubungi bank pilihan anda untuk maklumat tepat. Anda dilarang menyalin atau menyebarkan maklumat dari tulisan saya dalam apa-apa juga bentuk.·                     Apakah PRS atau Skim Persaraan Pencen Swasta Malaysia
·                     Berapa Jumlah Caruman Skim Persaraan Pencen Swasta PRS Malaysia
·                     Cara Memohon Skim Persaraan Pencen Swasta PRS Malaysia
·                     FAQ Soalan Lazim Mengenai PRS Skim Persaraan Pencen Swasta
·                     Kebaikan Skim Persaraan Pencen Swasta PRS Untuk Hari Tua Anda
·                     Kenapa Pilih Kami untuk Skim Persaraan Pencen Swasta PRS Anda
·                     Private Retirement Scheme Malaysia PRS The Best
·                     Sebab yang Mendesak Perlunya Private Retirement Scheme PRS
·                     Siapa Patut Join Mohon Carum Masuk PRS ?
·                     Teknik Switching Dana dalam Skim Persaraan Pencen Swasta PRS


Link Pelaburan Lain Jika Anda Berminat:
        
ü          Pelaburan ASB Terbaik
ü          Pelaburan Unit Trust Terbaik


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Copyright © Private Retirement Scheme PRS Terbaik Designed by azhafizah.com